Co można osiągnąć poprzez ustawienia systemowe?

zdrowa rodzina na spacerze

Często nieuświadomione procesy psychologiczne mają ogromny wpływ na życie człowieka. Najlepiej wiedzą o tym terapeuci specjalizujący się ustawieniach systemowych, które bazują na metodzie Berta Hellingera. Może ona być nie tylko ścieżką do rozwiązania konfliktów z członkami rodziny czy grupy, ale także podstawą do rozwoju osobistego i budowania lepszej samooceny.

Skutki sesji z ustawieniami systemowymi?

terapia rodzinna ustawień systemowychNiezależnie od tego, z jakimi trudnościami mierzy się pacjent, udział w sesji terapeutycznej to dla niego szansa na lepsze życie, pełne spokoju i wewnętrznej harmonii. Terapia metodą ustawień systemowych ma za zadanie uporządkować relacje i połączyć rozerwane nieświadomie więzi międzyludzkie. Oscyluje ona głównie wokół związków rodzinnych, choć uzdrawiane mogą być też relacje między pracownikami lub członkami danej społeczności. Jeśli poszukiwaną metodą terapii są ustawienia systemowe Warszawa będzie dobrym miejscem, by znaleźć pomoc. Na miejscu działa wiele ośrodków oraz gabinetów, w których przeprowadzane są zarówno sesje indywidualne, jak i grupowe opierające się na założeniach Berta Hellingera. Twórca ustawień systemowych miał na celu przywrócenie energii w relacjach interpersonalnych na właściwe tory. W terapii główną rolę odgrywa tak zwane pole. Jest ono tym, co otacza pacjentów, mając na niego bezpośredni lub pośredni wpływ.

zdrowa rodzina na spacerzeMogą być to uświadomione lub nieuświadomione zdarzenia z przeszłości. Dojście do nich pomaga zrozumieć podłoże problemów oraz dostrzec konsekwencje wcześniejszych decyzji i wyborów. Często istotą zakłóceń są powielane schematy rodzinne, przekonania, zachowania lub stany emocjonalne, które pacjent niejako dziedziczy po swoich przodkach. Do głównych źródeł trudności zaliczyć można przeszłe traumy, doświadczenia z dzieciństwa lub okresu prenatalnego, nierozwiązane sytuacje lub relacje z całego życia. Dogłębne zrozumienie przyczyn problemów pozwala pacjentom uczestniczącym w terapii zamienić obciążenia w zasoby siły i energii do podjęcia ważnych zmian. Dzięki ustawieniom możliwe jest pogodzenie się, zaakceptowanie i wybaczenie zarówno osobom, które są obecne w życiu, jak i tym, które już odeszły. Pozwala to prowadzić bardziej zharmonizowane i świadomie życie oraz nawiązywać lepsze relacje z innymi ludźmi.

Sesje systemowe umożliwiają zbudowanie poczucia pewności siebie i własnej wartości, a także uzdrowienie najważniejszych związków oraz pracę nad dowolnym zagadnieniem życiowym. Terapia oparta na metodzie Berta Hellingera dodaje też energii w okresie rekonwalescencji po wypadkach, leczeniu chorób oraz podejmowaniu ważnych kroków życiowych.