Jakie są rodzaje nerwicy?

leczenie nerwicy

Zaburzenia psychiczne zawsze są dotkliwe dla osoby chorej, ponieważ uniemożliwiają jej prawidłowe funkcjonowanie. Chory może nie być w stanie nawiązywać kontaktów z innymi ludźmi, mieć problemy ze skupieniem się na pracy, a nawet z wykonywaniem codziennych czynności. Przyczyn chorób psychicznych jest wiele, od traumatycznych przeżyć w dzieciństwie, przez czynniki genetyczne, kończąc na wymaganiach stawianych przez współczesne społeczeństwo.

Leczenie zaburzeń nerwicowych

leczenie nerwicy Większość osób wie, na czym polega depresja, umie rozpoznać nałogowca, czy osobę z zaburzeniami odżywiania. Jednak często zaburzenia nerwicowe są bagatelizowane, jeśli nie przybierają skrajnej formy. Profesjonalne leczenie nerwicy we Wrocławiu dobrze jest jednak rozpocząć jak najszybciej. Im szybciej postawiona zostanie diagnoza, tym szybciej zostanie wdrożone leczenie, a pacjentowi łatwiej będzie przezwyciężyć swoje lęki. Czym charakteryzują się zaburzenia nerwicowe? Często są to różne postacie fobii. Fobia to uporczywy lęk, któremu towarzyszyć mogą objawy somatyczne, takie jak nadmierne pocenie się, drżenie rąk, uczucie duszności i kołatanie serca. Fobia może dotyczyć rzeczy naprawdę groźnych np. rekinów, czy upadku z wysokości, jak i rzeczy, które większość osób uznaje za ,,normalne”, takie jak banany, czy lęk przed byciem obserwowanym przez kaczkę.

leczenie nerwicy Dla osoby z fobią każde zetknięcie się z rzeczą której się boi wywołuje napady nerwicowe. Rodzajem nerwicy są też zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zwane potocznie nerwicą natręctw. Polega ona na wielokrotnym wykonywaniu tych samych czynności w tej samej kolejności. Chory będzie zawsze słodził kawę zawsze jedną kostką cukru, mieszał go prawą ręką cztery razy w prawą stronę, a następnie odkładał łyżeczkę idealnie równo na talerzyku po lewej stronie. Każde odstępstwo np. mieszanie kawy w lewą stronę, będzie skutkowało napadem lęku i koniecznością naprawienia tego ,,błędu”. Często do gabinetu psychiatry trafiają też pacjenci odesłani od lekarzy ogólnych lub specjalistów. Chorzy skarżą się na bóle, czy inne dolegliwości somatyczne, które nie wynikają z ich stanu zdrowia. Najbardziej znanym przykładem tego typu zaburzeń jest hipochondria. Wtedy pacjent sądzi, że jest poważnie chory, nawet jeśli nic mu nie dolega.

Nerwice mają różne podtypy, każdy psychiatra może mieć własną klasyfikację. Główną cecha nerwic jest to, że chorego często dopada nieuzasadniony lęk, każda rzecz jest wyolbrzymiana, a każde odstępstwo od normy urasta do rangi wielkiego problemu. Dlatego też warto jak najszybciej podejmować się psychoterapii w celu zlikwidowania objawów nerwicy.