Skuteczny sposób leczenia zespołu stresu pourazowego

zespół stresu pourazowego

Mianem zespołu stresu pourazowego (PTSD) określa się zaburzenie psychiatryczne, które wystąpiło u ludzi dotkniętych traumatycznymi doświadczeniami takimi, jak poważny wypadek, klęska żywiołowa, wojna czy napaść na tle seksualnym. Objawia się on niepokojącymi myślami i uczuciami związanymi z wydarzeniem, od którego minęło wiele czasu. Osoba dotknięta PTSD wciąż przeżywa te doświadczenia za pomocą retrospekcji i dlatego mogą dręczyć ją koszmary lub może odczuwać strach, smutek czy drażliwość.

Profesjonalne leczenie PTSD

zespół stresu pourazowegoDiagnozowanie zespołu stresu pourazowego polega na zaobserwowaniu występujących jednocześnie kilku czynników. Przede wszystkim osoba przeżyła traumatyczne doświadczenie lub była świadkiem wydarzenia, które dotyczyło śmierci, poważnego urazu, zagrożenia fizycznej integralności i odczuwała wówczas przerażenie, intensywny lęk lub bezsilność. Ponadto jest ono ponownie przeżywane, np. poprzez powodujące cierpienie wspomnienia, sny, odczuwanie emocji towarzyszących podczas zdarzenia czy niepokój związany z narażeniem na sygnały, które mogą przypominać traumatyczne doświadczenie. Do objawów należy również unikanie bodźców powiązanych z trudnym wydarzeniem, np. unikanie rozmów na ten temat, czynności, miejsc, ludzi kojarzących się z nim, a także redukcja ogólnego odczuwania, która przejawia się poprzez ograniczenie zakresu emocji czy poczucie braku perspektyw życiowych. Dodatkowo występują uporczywe objawy wzmożonego pobudzenia takie, jak trudności z zasypianiem, wybuchy gniewu czy kłopoty z koncentracją. Odpowiedzią na pytanie: jak leczyć zespół stresu pourazowego w Warszawie, jest terapia EMDR.

zespół stresu pourazowegoPolega ona na stymulacji półkul mózgowych za pomocą szybkich i naprzemiennych bodźców wzrokowych, słuchowych lub dotykowych. Została ona opracowana w 1987 r. przez amerykańską psycholog – Francine Shapiro, która zaobserwowała, że powtarzające się i szybkie ruchy gałek ocznych pozwalają obniżyć poziom odczuwanego niepokoju w sytuacjach stresogennych. Terapia EMDR obejmuje kilka sesji, z których każda trwa około 50-100 minut. Pierwsza faza polega na tym, że terapeuta przeprowadza z pacjentem wywiad i nakreśla mapę trudnych wydarzeń. W następnym etapie osoba dotknięta zespołem stresu pourazowego przygotowuje się do pracy nad przetwarzaniem traumatycznych doświadczeń, w czym mają jej pomóc metody i techniki samokontroli i stabilizacji, np. relaksacja, nauka oddychania czy odwracania uwagi. Następne fazy polegają na tym, że pacjent koncentruje się na obrazie wywołującym negatywne przeżycia i jednocześnie śledzi wzrokiem ruchy dłoni terapeuty oraz opowiada o tym, co widzi, co przychodzi mu do głowy.

Zazwyczaj zachęca się osobę dotkniętą PTSD do sporządzania zapisów myśli i emocji już po zakończeniu całej terapii. EMDR stymuluje mózg, aby na nowo przetworzył dane, sprawiając, że trudne doświadczenie stanie się jednym z wielu wydarzeń z przeszłości. Dzięki temu jego wspomnienie nie wpływa negatywnie na jego prawidłowe funkcjonowanie. Odpowiednio wcześnie zastosowana metoda może również przeciwdziałać powstaniu zespołu stresu pourazowego.